Wat is creatieve therapie?

 

Creatieve therapie is een ervarings- en handelsgerichte vorm van psychotherapie waarbij de cliënt tot expressie en inzichten komt. Door uiting te geven aan je innerlijke wereld wordt het mogelijk deze te begrijpen, een plaats te geven, los te laten of te veranderen. Je bekijkt jezelf met oprechte interesse, in een sfeer van zelfacceptatie, er ontstaat inzicht in schadelijke (denk)patronen.

Dit gebeurt met verschillende methodieken, voice dialogue, focussen, visualisaties, er kan ook gewerkt met verschillende materialen, schilderen, tekenen, klei enz... Het doel is om geen mooie werkstukken te maken, maar om weer te geven wat je voelt en ervaart. Hetgeen in je leeft, op een afstand te bekijken.

Er bestaan verschillende manieren om onze problemen, gevoelens, wensen, verlangens....te uiten. Bij volwassenen gebeurt dit meestal via het "praten". Maar dikwijls hebben we het gevoel dat praten alleen ons niet (meer) verder helpt. In de bekendste vormen van therapie wordt veel gepraat, verschillende mensen zijn soms zo vaardig met taal dat hun gevoel en lichaamssignalen ondergesneeuwd worden door hun verstand. Bij anderen is het moeilijk om gevoelens onder woorden te brengen. Creatieve therapie kan hierop een antwoord bieden.